Get Adobe Flash player

Divers

 

 

Lindsay uit Grimbergen en leerling van het Koninklijk Atheneum van Grimbergen,maakte een spreekbeurt over Natuurpunt.

Een korte samenvatting van haar werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarvoor zet Natuurpunt zich in?

Natuurpunt is een organisatie die opkomt voor de natuur en het recht van alle mensen hierop,

in hun omgeving.

Ze ijveren voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu.

Ze zetten zich ook in voor de bescherming van het landschap en het daarop aanwezige erfgoed.

 

Natuurpunt brengt de mensen samen die aan de opdracht van Natuurpunt willen meewerken of die iets willen bijdragen.

Ze motiveren en ondersteunen hun leden om zich actief in te zetten van lokaal, regionaal tot gewestelijk niveau.

 

Natuurpunt wil inspanningen en veranderingen in verband met duurzame ontwikkeling versterken.

Ze willen de mensen doen inzien dat het behoud en ontwikkeling van de natuur heel belangrijk is.

In Vlaanderen zetten ze zich in voor de natuur, de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit.

 

Waar mogelijk werken ze samen met zowel publieke als private partners.

Ze proberen om overheden en anderen aan te zetten tot resultaten.

Geschiedenis van Natuurpunt.

Natuurpunt vzw is op 8 december 2001 ontstaan uit de fusie van De Wielewaal vzw

(opgericht in 1933) en Natuurreservaten vzw (opgericht in 1953).

Deze laatste was een onderdeel van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR).

 

In 1933 werd de voorloper van Natuurpunt opgericht, en de eerste natuurgebieden:

de Snepkensvijver en de Tikkebroeken kochten ze bijna zestig jaar geleden aan.

Vandaag beheert Natuurpunt zo’n 20.000 ha en telt 90.000 leden.

 

De Wielewaal, een vereniging uit Antwerpen en de verre voorloper van het huidige

Natuurpunt bestudeerde en beschermde in het wild levende vogels.

Een tweede afdeling in Turnhout was het begin van een bloeiende vereniging met een netwerk in heel Vlaanderen.

 

In 1951 werd de vereniging “Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR)”.

De BNVR beschermde natuur en vooral vogels door hun leefgebieden aan te kopen.

Inkomsten kwamen van provinciebesturen en het ministerie van Onderwijs.

Pas in 1984 konden de eerste percelen aangekocht worden met overheidssubsidies.

 

In de loop de jaren gingen De Wielewaal en Natuurreservaten steeds meer op elkaar

gelijken.

Vele leden van De Wielewaal waren ook lid van Natuurreservaten.

Hun doelstellingen en werkgebieden gingen steeds meer overlappen.

Daarom werd er besloten om over te gaan tot een fusie.

 

Een belangrijke stap voor de vereniging was het uitschrijven van een missie.

De missie vermelde vier werkingsvelden:

– Natuurgebieden

– Beheer

-Studie

-Educatie

Deze velden vormen samen met de vrijwilligers ook nu nog de pijlers van de vereniging

 

Hoe zetten ze zich in?

Ze beschermen de resterende natuur in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en te beheren.

Door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regionaal en Europees niveau.

Ze bestuderen en monitoren soorten en leefgebieden.

Ze laten mensen kennis maken met de natuur.

 

Een van de belangrijkste bestaansredenen voor een afdeling is het organiseren van activiteiten voor de leden en ook niet-leden van de vereniging.

Meest voorkomend zijn de wandelingen in hun eigen natuurgebieden of in een ander mooi plekje van ons land.

Maar de inhoud van de activiteiten kan heel uiteenlopend zijn.

De vrijwilligers van Natuurpunt organiseren duizenden activiteiten:

 

-Ze leggen wandelpaden aan

-Organiseren geleide wandelingen voor het hele gezin

-Uitstappen

-Fietstochten

-Cursussen

-Dia-avonden

-Excursies

-Filmavonden

enz.

Via het werk in de meer dan 120 studiewerkgroepen en het webportaal “waarnemingen.be” houden de vrijwilligers ook de gezondheid van de Vlaamse natuur in de gaten en werken ze zo mee aan de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid van de overheid.

Proficiat Lindsay dit was een zeer mooi initiatief!

 

 

 

 

 

Deze website is tot stand gekomen door de medewerking van Erwin, Daniel en Jacques met logistieke ondersteuning en nu webmaster.