Get Adobe Flash player

1. Charleroyhoeve gebied

Charleroyhoeve gebied.
Zicht op de basiliek van Grimbergen.
Zicht op de natte weide.
Poel Charleroy hoeve.

PLANTENDERTERMINATIE vn het gebied.

Adderwortel, berganie, biezenknoppen, bloedzuring, bosandoorn, bosveldkers, canadese fijnstraal.Grote engelwortel, grote bereklauw, gewone koekoeksbloem, gewoon herderstasje, grasmuur, greppelrus, guichelheil, heelblaadje, hondsdraf, jacobskruiskruid, kattestaart, kantig hersthooi, kleine klaver, klein kruiskruid, kleine bereklauw, kroontjeskruid, koninginnekruid (leverkruid), kruldistel, lidrus, look-zonder-look, ogentroost, oranje havikskruid (tuinplant), ridderzuring, scherpe boterbloem, valeriaan, veenwortel, veldzuring, veldlathyrus, Watermuur,Waterpeper, zilverschoon.

Waarom ik mijn hond niet laat loslopen?

Waarom mag ik mijn hond niet loslaten in een natuurgebied? Hij vindt het zo fijn om lekker rond te rennen. Het is belangrijk om je hond steeds aan de leiband te houden, omwille van twee redenen. Enerzijds zijn natuurgebieden de thuis van heel wat verschillende dieren, zoals reeën, hazen en vogels die hun nest op de grond maken (kieviten, wulpen…). Al deze vogels brengen hun jongen groot in de natuurgebieden. Om de jongen te laten opgroeien, is het belangrijk dat de nesten niet verstoord worden. Voor al deze soorten betekenen honden een groot gevaar. Ook grote grazers, zoals runderen en paarden, beschouwen honden als een roofdier en kunnen agressief reageren. Anderzijds zijn jij en je hond niet de enige bezoekers in een natuurgebied. Vooral gezinnen met kinderen durven vaak niet meer te wandelen in een natuurgebied, omdat ze zich niet veilig voelen door loslopende honden.