Get Adobe Flash player

Biodiversiteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisch Project ‘Groene Noordrand’

Zaterdag 22 oktober 2016 werd in de Plantentuin Meise dit project voorgesteld.

Een divers publiek van beleidsmakers, geëngageerde burgers en middenveldorganisaties uit de sectoren natuur, landbouw, recreatie, mobiliteit, water en erfgoed zakte zaterdag af naar de Plantentuin Meise voor het feestelijke startschot van het Strategisch Project ‘Groene Noordrand’. Het Strategisch Project wil met al deze partners samen inzetten op het versterken van de open ruimte in de regio.

“Ten noorden van Brussel, verstopt tussen de Ring en andere drukke verkeersassen, vinden we nog een verrassend groene open ruimte met beekvalleien en open kouters”  aldus Patrick Endels, coördinator van Regionaal Landschap Groene Corridor vzw en mede-initiatiefnemer. “De Maalbeek en haar zijbeken vormt hier, van bij de bron in Asse, over Wemmel en Meise, tot aan de monding in Grimbergen, de groenblauwe ruggengraat. Bovendien bezit dit gebied ook de kwaliteit om vanuit Brussel groene longen zoals het Laarbeekbos via de Maalbeekvallei te verbinden met het Lintbos en de Zennevallei in het oosten van het gebied.”

“Een geïntegreerde aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting voor zachte recreatie en verweving met duurzame landbouw in de hele valleizone en aangrenzende kouters, kan een positief antwoord bieden op actuele en toekomstige dynamieken in en grenzend aan het gebied”, vult Jeroen Reyniers van de Vlaamse Landmaatschappij, eveneens initiatiefnemer, aan. “De tijd is ook rijp om vanuit de geplande infrastructuurwerken zoals de herinrichting van de Ring of de sneltramlijnen van het Brabantnet in te zetten op landschappelijke kwaliteit. In plaats van nieuwe barrières op te werpen kunnen grote investeringsprojecten net een gelegenheid zijn om deze weg te werken. Zo kunnen we samen bouwen aan een robuust netwerk voor natuur, water en zachte recreatie.”

“Samenwerking tussen de verschillende spelers in het gebied is hierbij het sleutelwoord”, besluit projectcoördinator Brecht Vermote. “Deze geslaagde voormiddag met boeiende gastsprekers zorgde alvast voor veel ideeën om de komende 3 jaar mee aan de slag te gaan. Het enthousiasme bij alle aanwezigen is ook groot om mee hun schouders te zetten onder ons project om van deze Maalbeekvallei een nog mooiere regio te maken”.

Het Strategisch Project ‘Groene Noordrand’ is een initiatief van RLGC, de Vlaamse Landmaatschappij, en de gemeenten Grimbergen, Wemmel, Meise en Asse. Tal van partners uit de sectoren leefmilieu, ruimtelijke ordening, landbouw, erfgoed en toerisme zijn betrokken. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Ruimte Vlaanderen), de betrokken gemeenten en RLGC.

Aantal wilde dieren wereldwijd drastisch afgenomen

Door grootschalig verlies van natuur zijn wilde dierenpopulaties op aarde sinds 1970 gemiddeld met 58 procent geslonken.
De afname is een direct gevolg van menselijke activiteiten.
Daardoor ligt de oplossing binnen handbereik.

Ingrijpende keuzes voor een duurzame landbouw die de natuur niet langer schaadt, het consumeren van duurzaam voedsel en de overstap naar groene energie kunnen het tij keren.

2016 heeft een late tot zeer late herfst en daarmee een uitzonderlijk lang groeiseizoen

Op basis van satelliet- en grondwaarnemingen blijkt dat we een late tot zeer late herfst hebben. De zeer warme september droeg sterk bij aan de vertraging. Veel zon en vrijwel geen vorst gaf intense kleuren. Door het rustige, droge weer bleef het verkleurde blad lang aan de boom hangen. Het groeiseizoen van 2016 is een van de langste ooit door de zeer vroege start en de late herfst.


Het gaat niet goed met één van de bekendste weidevogels, de kievit.
Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal kieviten snel af.
Waarschijnlijk overleven te weinig jonge kieviten de eerste weken.
Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon om 2016 tot het Jaar van de Kievit uit te roepen.
Daarin doen ze onderzoek naar jonge kieviten en naar het effect van maatregelen om het tij te keren.

De ijsvogel.

Bijna elke zondag morgen als ik terugkom van de markt in het centrum van Grimbergen.

Wandel ik langs de maalbeek en tussen de Wolvertemsesteenweg en de liermolen Kloosterdam, zie ik hem, hij vliegt aan hoge snelheid juist boven het water.

Door het zachte weer, dat is niet alleen aangenaam voor ons,maar ook voor de ijsvogel, die – in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden – ook niet van ijsweer houdt.

De ijsvogel mag zich met zijn blauwe mantel en orange buik dan wel één van de kleurrijkste vogel uit onze regio noemen, in België en Nederland werd hij jarenlang ampergezien.

Daar is nu gelukkig verandering in gekomen.

Begin oktober werd het kleurrijke beestje al bijna dubbel zo vaak gespot als alle jaren voor 2014 samen.

Dat is waarschijnlijk te danken aan de zachte winters van de laatste twee jaar.

Ook de verbeterde waterkwaliteit is een grote hulp: er zit meer vis in de beken en rivieren.

Daarnaast heeft een slecht ijsvogeljaar als voordeel voor de overblijvers dat zij met meer gemak de beste broedplaatsen kunnen veroveren en daardoor kans maken op meer en grotere broedels.

De roep van de ijsvogel lijkt op het gepiep van een hondenspeeltje en is dus heel herkenbaar.

De bonte vogel spotten, is moeilijk, aangezien hij een topsnelheid van 80 km per uur haalt.

Als je toch meer dan een blauwe flits boven het wateroppervlak wil opmerken, ga dan naar een plaats waar hij al eens eerder gespot werd en hoop dat hij nog eens langskomt.

Groetjes Jacques  info van Joeri van Natuurpunt.

Lees dit voor je mollen gaat mollen.

Mollen zijn niet meteen de meest populaire zoogdieren.

Hoewel hun gewroet de bodem gezond maakt, zorgt hun graafgedrag ,en vooral de molshopen die daar het resultaat van zijn, ervoor dat ze in… meer…