Get Adobe Flash player

1. Charleroyhoeve gebied

Dit stukje natuur beheren we sinds 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hieronder voor de lijst van planten, die je vind in het Charleroyhoeve gebied.

 

PLANTENDERTERMINATIE  van zaterdag 16/06/2012

Adderwortel

Berganie,Biezenknoppen,Bloedzuring,Bosandoorn,Bosveldkers

Canadese fijnstraal

Grote engelwortel,Grote bereklauw,Gewone koekoeksbloem,Gewoon herderstasje,Grasmuur,Greppelrus,Guichelheil

Heelblaadje,Hondsdraf

Jacobskruiskruid

Kattestaart,Kantig hersthooi,Kleine klaver,Klein kruiskruid,Kleine bereklauw,Kroontjeskruid,Koninginnekruid (leverkruid),Kruldistel

Lidrus,Look-zonder-look

Ogentroost,Oranje havikskruid (tuinplant)

Ridderzuring

Scherpe boterbloem

Valeriaan,Veenwortel,Veldzuring,Veldlathyrus

Watermuur,Waterpeper

Zilverschoon

 

 

Waarom ik mijn hond niet laat loslopen?

Waarom mag ik mijn hond niet loslaten in een natuurgebied? Hij vindt het zo fijn om lekker rond te rennen. Het is belangrijk om je hond steeds aan de leiband te houden, omwille van twee redenen. Enerzijds zijn natuurgebieden de thuis van heel wat verschillende dieren, zoals reeën, hazen en vogels die hun nest op de grond maken (kieviten, wulpen…). Al deze vogels brengen hun jongen groot in de natuurgebieden. Om de jongen te laten opgroeien, is het belangrijk dat de nesten niet verstoord worden. Voor al deze soorten betekenen honden een groot gevaar. Ook grote grazers, zoals runderen en paarden, beschouwen honden als een roofdier en kunnen agressief reageren. Anderzijds zijn jij en je hond niet de enige bezoekers in een natuurgebied. Vooral gezinnen met kinderen durven vaak niet meer te wandelen in een natuurgebied, omdat ze zich niet veilig voelen door loslopende honden.